Fönsterbyten

Fönsterbyten som gör hemmet varmare

Gamla fönster kan vara en stor energitjuv och både släppa ut värme och ta in fukt, vatten och kall luft. Genom att byta till nya fönster med ett lägre UV-värde och bättre hållfasthet kan du ge ditt hus bättre omsorg och sänka din energiförbrukning samtidigt. Hos Byggexpressen får du skickliga snickare som är vana vid att byta både takfönster, fönster och fönsterdörrar. Idag arbetar vi med Velux Takfönster och en rad andra tillverkare för fasadfönster. Det gör att du kan få stöd och hjälp i val av fönster och goda råd att hitta det alternativ som passar ditt hus bäst. Välkommen att prata fönster med oss – kostnadsfri offert ingår alltid!

Hur väljer jag nya fönster till mitt hus?

Det finns en rad faktorer att beakta och den svenska marknaden för fönster är stor. Byggexpressen kan installera fönster från de flesta leverantörer och ger gärna råd och tips kring vad som kan passa just ditt hus. Några märken vi arbetar med är SP Fönster, Traryd, Nordan, Elitfönster och Westcoast Windows. Ett gott råd är att satsa på fönster som har garanti, är svensktillverkade och kan erbjuda en god isoleringsförmåga. Byggexpressen erbjuder alltid insättningsgaranti på nordiskt tillverkade fönster.

Hur lång tid tar det att byta fönster på ett hus?

För en rutinerade och erfaren snickare är fönsterbyten ett relativt snabbt ingrepp. Hos Byggexpressen har vi många fönsterbyten bakom oss, och vi vet att planering är avgörande för en snabb process. Det handlar om allt ifrån att undersöka fasaden innan insättningen, se till allt material finns på plats, att alla fönster har kommit och att eventuella frågetecken är uträtade innan vi sätter igång. Med omsorg om detaljer och noggranna förberedelser sparar man tid. Här kan du se några exempel på villor och fastigheter som har fått nya fönster av oss.

Vad kostar det att byta fönster?

Det beror självklart på hur många fönster som ska bytas och hur enkelt eller utmanande det är att ta bort de gamla fönsterna. Ibland behöver fasaden lite extra omsorg för att ta hand om fukt som fått fäste på fel ställen. Grovt räknat är 10 000 kronor per fönster ett bra mått att ha i åtanke när du budgeterar. Fråga oss för en första kostnadsberäkning. Du är alltid välkommen att ställa en fråga till oss – och få en kostnadsfri offert!

Byggexpressens tre bästa råd vid fönsterbyte:

Se det fönsterbytet som en investering. Gör en rimlig budget och sondera marknaden innan du tar beslut. Tänk på att fönster ska hålla i minst tjugo år så se till att du får kvalitetsfönster och förhandla inte med prestation och hållfasthet. Det tjänar du på i längden.

Välj fönster med lågt U-värde som kan hjälpa ditt hus att minska energiförbrukningen, men se också till att husets nya fönster passar i husets uttryck. Att byta till fönster som gör huset mindre estetiskt vackert kan påverka husets värde negativt.

Mät inte upp för nya fönster själv, utan ta hjälp av proffs. Oftast kan leverantören hjälpa dig. Det finns otaliga fall där vi har fått ta upp större hål i fasaden för att nyköpta fönster inte har haft rätt passform. Undvik det misstaget.

Får du byta fönster utan bygglov?

Att byta ut befintliga fönster och dörrar i ett hus kräver generellt inte bygglov. Dock finns det alltid undantag och innebär ett fönsterbyte att husets fasad förändras alltför mycket kan det också innebära att du behöver bygglov. Tar du upp nya fönster, som exempelvis takfönster, eller sätter in en ny dörr är krävs det väldigt ofta bygglov. Inför ditt fönsterbyte ska du alltid kontakta din kommun och kommunens bygglovsnämnd för att stämma av vad som gäller. Byggexpressen har många års erfarenhet av kontakter kring bygglov i Uddevallas kommun, och har du frågor kring bygglovshandlingar så hjälper vi gärna till.

Vad är U-värde och varför är det viktigt vid fönsterbyten?

En av de viktigaste vinsterna vid fönsterbyte är att hjälpa ditt hus att spara värme och minska energikostnader. U-värde eller värmegenomgångskoefficient är ett mått på som beskriver värmemotståndet i olika material. I praktiken är U-värdet ett mått på hur mycket värme fönstret släpper igenom från den varma sidan till den kalla utsidan. Ju lägre U-värde desto starkare isoleringsförmåga har fönstret. U-värdet är omfattar både karm, glas och båge och är en hjälp för att du ska kunna se hur olika leverantörers fönster står sig en jämförelse med varandra och är en av flera faktorer när du utvärderar olika alternativ. Ett fönster med U-värde under 1,2 räknas som energifönster. Idag finns fönster som ligger ner mot 0,8 i U-värde. Här är exempel på fönster med lågt U-värde.

Kontaktinformation


​​​​​​​Telefon: 0706-500 560
E-post: inbox@byggexpressen.net

Adress


ByggExpressen
Septembervägen 10
451 52 Uddevalla