Tjänster & Priser

Prissättningen är följande


- 520 kr/timme exklusive moms
-      5 kr / km i reseersättning
-    15 % påslag på våra material kostnader

Våra arbetstider

​​​​​​​
Vardagar 7:00-16:00

ROT-avdrag på snickare & ev. underentreprenörer
 -30% av arbetskostnaden

ROT-avdrag innebär att du som privatkund bara betalar 70% på arbetskostnaden för det arbete vi utför i din bostad. ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. Man kan kort säga att det som görs i och/eller i anslutning till bostaden oftast ger rätt till ROT. Din bostad måste dock vara 5 år eller äldre. Exempelvis om vi renoverar ert kök eller badrum, bygger ett garage eller en carport som är ansultet till bostaden, så ger detta rätt till ROT.
Du har också rätt till ROT-avdrag för arbeten som utförs i din bostadsrätt. 
Självklart svarar vi på frågor om ROT-avdraget innan vi startar ett projekt hos dig så att du kan känna dig trygg.

Totalentreprenad – så här går det till

Vi tar gärna på oss hela åtaganden av byggnationer och ombyggnader som totalentreprenör. ByggExpressen AB sköter all samordning och projektering mellan alla hantverksgrupper. Du som beställare har oss som din enda kontaktperson genom hela byggprocessen.
I och med att vi tar ett helhetsansvar för projektet kan vi planera för att arbetet ska löpa så smidigt och snabbt som möjligt, vilket så klart är en stor fördel för dig som kund. Det innebär också att du får en bättre överblick och kontroll över kostnaderna för projektet.

Vi är en byggfirma som erbjuder följande tjänster