Altandäck 

Ge trädgården rymd och rum med ny altan

Med en altan blir huset hemtrevligare, och det bli ännu enklare att njuta av vackra sommarkvällar och vårdagar. Med altanen får du en vackrare trädgård och en brygga mellan inomhusmiljö och utomhusmiljö. Ge hemmet en altan som är tillräckligt stor och som tar tillvara allt det som din familj behöver. Hos Byggexpressen får du en hållfast konstruktion och snickare som kan lösa de flesta utmaningar oavsett tomt. Vi har erfarenhet av kuperade berghällstomter, såväl som naturtomter och plana villatomter. 

Pergola, inglasning, pooldäck eller utomhuskök – vilken altan drömmer du om?

Altanen är en plats för avkoppling och umgänge där du och din familj kan njuta utomhus. En altan är en förlängning av huset och ger ofta upplevelsen av ett nytt och extra rum. För dig som funderar på att bygga en inglasad altan ska redan i planeringsstadiet tänka på om du vill att altanen ska fungera mer som ett uterum och om det finns behov av att den ska kunna användas året om. Utgå från din familjs behov och skapa din altan efter dem. Idag finns det möjlighet att med hjälp av trappavsatser, pergola och inredning få en härlig loungemiljö.
För dig som bygger pool bör redan från början också fundera på hur en altan kan binda ihop poolen och huset på ett bra sätt. De senaste åren har behoven av altan och möjligheten att kunna njuta av sommaren hemma ökat. Det gör att Byggexpressen har både hjälpt till att konstruera och färdigställa ett antal altaner. Vi hjälper dig steg för steg i processen och har snickare som med kreativitet och kunskap ser till att du får den altan du drömmer om.

Varför är grunden viktigast vid altanbygge?

En altan som ska ge lyx och avkoppling i trädgården under lång tid behöver skydd mot fukt. Det får den dels genom att du underhåller träet regelbundet, dels genom konstruktionen. Att se till att altanen inte anläggs direkt på mark och gräsmatta gör att fuktangrepp inte når träet underifrån lika lätt. Genom att använda gjutna plintar och fundament får du cirkulation av luft, men också en starkare konstruktion som minskar risken för att bräder slår sig eller att altanen sätter sig. Lägg alltså krut på att få en bra grund och var beredd på att det kan vara en förhållandevis stor del av altanens totala kostnad. Det kommer dock vara värt det i längden.

Vad kostar det att bygga ett altandäck?

Det beror på altanens storlek och hur tomten ser ut. I vissa fall behöver marken bearbetas och vegetation tas bort innan arbetet med att lägga altanens grund kan starta. Här tomten kuperad och det finns höjdskillnader så kräver det en mer avancerad konstruktion. Tänk på att en altan är mer än bara trä, och delar som plintar och grundfundament är en avsevärd del av budgeten. Ge också din altan kvalitet, både i materialval och val av hantverkare. Det kommer göra att du kan njuta av den längre. Här kan du se några exempel på altaner och altandäck!

Behöver du bygglov för att bygga en altan?

Det är väldigt sällan du behöver bygglov för en altan, men du bör alltid kontrollera vad som gäller hos din kommun. Är det så att altanen påverkar husets utseende eller behöver vara över en viss höjd, vilket innebär att den räknas som en tillbyggnad, då kan bygglov behövas. Andra faktorer som kan påverka om du behöver bygglov eller inte, är om dina grannar godkänner ditt altanbygge, hur nära altanen placeras tomtgränsen och hur nära altanen placeras ditt bostadshus.

Kontaktinformation


​​​​​​​Telefon: 0706-500 560
E-post: inbox@byggexpressen.net

Adress


ByggExpressen
Septembervägen 10
451 52 Uddevalla