Altaner

Altaner i Lärk & Tryckt, Inglasad,  Plintar. Trappor och trall kan fås i både Tryckimpregnerat och Sibirisk Lärk. Staket & räcken kan beställas även i aluminium & glas.